Bezpieczny kredyt – co warto o nim wiedzieć?

Każde zobowiązanie kredytowe pociąga za sobą ryzyko niespłacalności. Na skutek różnych sytuacji życiowych kredytobiorca czasami nie jest w stanie zwrócić zapożyczonej kwoty wraz z odsetkami. Co wtedy robić? Jakie prawa ma bank, a jakie kredytobiorca?

Rozwiązań jest kilka, ale żeby można było z nich skorzystać konieczne jest, aby pomyśleć o zabezpieczeniu już w momencie podpisania umowy kredytowej. Jeśli nie możemy spłacić jednej, czy dwóch rat kredytu, wówczas na uzasadniony wniosek kredytobiorcy bank może podjąć decyzję o zawarciu z kredytobiorcą ugody o przedłużeniu terminu spłaty kredytu bądź o rozłożeniu na raty kwoty kredytu pozostałej do spłaty. Decyzja taka powinna być poprzedzona: przedstawieniem przez kredytobiorcę programu uzdrowienia gospodarki, którego realizacja zapewnia, według oceny banku, uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie, jeżeli kredytobiorca utracił zdolność kredytową lub przedstawieniem źródeł spłaty kredytu, które zapewnią, według oceny banku, spłatę kredytu w terminie możliwym do przyjęcia przez bank.

Bank może uzależnić dalsze kredytowanie od przedstawienia zabezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli kredyt nie był w ogóle zabezpieczony bądź od wzmocnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Należy przy tym pamiętać, że przedłużenie spłaty kredytu w przypadku, gdy był on zabezpieczony majątkiem osoby trzeciej wymaga zgody tej osoby. W przypadku gdy kredytobiorca nie spłaci kredytu w oznaczonym w umowie terminie oraz: jeżeli na rachunku bankowym kredytobiorcy brak jest środków na spłatę kredytu w całości lub w części względnie sytuacja finansowa i gospodarcza kredytobiorcy nie wskazuje na to, że spłata tego kredytu nastąpi w terminie możliwym przez bank do przyjęcia, wówczas bank może podjąć decyzję o zaspokojeniu roszczeń banku z tytułu nie spłaconego kredytu z przyjętych prawnych zabezpieczeń kredytu, jeżeli takie zabezpieczenie zostało ustalone w umowie kredytowej, względnie z całego majątku kredytobiorcy.

W przypadku niemożliwości zaspokojenia roszczeń banku w sposób wcześniej opisany bank może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości kredytobiorcy będącego podmiotem gospodarczym na mocy przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 2004 r. Prawo upadłościowe. Kredytobiorca będący podmiotem gospodarczym, który wskutek wyjątkowych niezależnych od niego okoliczności zaprzestał płacenia długów lub przewiduje w najbliższej przyszłości zaprzestanie ich płacenia, może żądać otwarcia postępowania celem zawarcia układu z wierzycielami. Zatem kłopoty ze spłatą kredytu nie zawsze oznaczają zajęcia zobowiązania przez bank. Jest wiele rozwiązań, które pozwalają kredytobiorcy na wyjście z tarapatów finansowych. Warto wcześniej zapoznać się z wszystkimi możliwościami, zanim jeszcze podpiszemy umowę kredytową, zapraszam również na http://www.bezpiecznalokata.com/.

Reklamy

Czy bank wymaga zabezpieczenia kredytu gotówkowego?

Otrzymanie kredytu gotówkowego jest tak naprawdę coraz prostsze. Wystarczy do tego często zwykła umowa o dzieło, umowa zlecenie lub po prostu umowa o pracę na czas nieokreślony. Przy małych kwotach kredytu gotówkowego banki oraz sektor pozabankowy nie wymaga większych zabezpieczeń. Niestety, jeżeli pożyczkobiorca pragnie powiększyć z czasem wartość zobowiązania powinien liczyć się z prośbą od instytucji finansowej dotyczącej zabezpieczenia umowy. W artykule porozmawiamy o najważniejszych kwestiach dotyczących kredytu gotówkowego.

Kilka kwestii dotyczących zabezpieczeń kredytu

Najpopularniejsze zabezpieczenie to weksel in blanco. Pożyczkobiorca podpisuje po prostu pusty weksel. Jeżeli nie spłacasz kredytu gotówkowego bank detaliczny ma prawo wpisać na weksel wymaganą kwotę zadłużenia i po prostu żądać jej zwrotu w procesie windykacji. Podpisywanie weksla in blanco to bardzo duże ryzyko. Niektóre instytucje finansowe po drobnym błędzie w spłacie kredytu gotówkowego rozwiązują celowo umowy, a następnie żądają od pożyczkobiorcy zwrotu całości środków. Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić całego kredytu wraz z odsetkami po prośbie instytucji, wtedy wchodzi w grę nawet przejęcie majątku trwałego w postaci nieruchomości. Trzeba zatem bardzo uważać na formy zabezpieczania kredytów. Hipoteka przy małym kredycie jest po prostu nieopłacalna. Format zabezpieczenia warto dopasować do skali zobowiązania. Inne zabezpieczenia kredytu gotówkowego to zastaw rejestrowy, poręczenie przez członka rodziny lub przyjaciela, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Na co warto uważać?

Banki detaliczne bardzo rzadko stosują ekstremalne formy zabezpieczeń. Dlaczego/ Już przy udzielaniu kredytu doradca ocenia dokładnie, czy potencjalny pożyczkobiorca jest w stanie spłacić zobowiązania gospodarstwa domowego. Kredyt gotówkowy służy praktycznie zawsze do finansowania bieżących, nagłych wydatków konsumpcyjnych. Z tego powodu nie zabezpiecza się go nadmiernie. W razie nagłego powiększenia kredytu bank upomina się o zabezpieczenie. To stosunkowo popularna praktyka. Przed podpisaniem umowy o kredyt gotówkowy zapoznaj się z formatami zabezpieczeń stosowanymi przez pożyczkodawcę. To uchroni cię przed negatywnymi konsekwencjami. Zachęcam również do poczytania ciekawych artykułów o lokatach na http://www.lokatowyzysk.pl/.

Sejf w domu vs lokaty bankowe

Większość właścicieli klasy średniej domu prawdopodobnie nie uważa się za bogatych. Jednak szybka inwentaryzacja rodzinnego domu czy mieszkania zazwyczaj daje wgląd w łatwo skradzione kosztowności, takie jak:

 • Biżuteria – w tym kawałki metali szlachetnych i cenne kamienie.
 • Kolekcje – znaczki, monety itp.
 • Srebra – zwłaszcza sporo małych przedmiotów, takich jak sztućce.
 • Medale, ewentualnie te z minionych pokoleń.
 • Kamienie – szczególny dar z wielkiej okazji
 • Zbiory papierów wartościowych, tytułów własności, testamenty itp.
 • Zapisy rodzinne – urodzenia, małżeństwa i zgonu (cele kradzieży tożsamości)

Podczas gdy elementy te są zwykle ubezpieczone w przypadku utraty, większość ludzi chce uniknąć utraty całości, gdyż rzeczywista wartość dla właścicieli to również wspomnienia z nimi związane.

Właściciel domu chce chronić cenne za pomocą np. sejfów domowych – trzeba tutaj przemyśleć ich koszt, poziom bezpieczeństwa, metody instalacji oraz miejsca docelowego. Oczywiście, im więcej kosztowności ma być przechowywanych tym większe zabezpieczenia są wymagane, co zwiększa koszty i trudność w zlokalizowaniu ich odpowiednio.

Sejf – bank, lokaty bankowe

Jest to wynajem usługi świadczonej przez większość banków i instytucji finansowych. Chroni prywatność, jak nic innego, nawet żaden z urzędników bankowych nie zna zawartości sejfu z wyjątkiem osoby podpisującej umowę najmu. Okno depozytu, lokaty bankowej przechowywane jest w betonie lub stali, w bezpiecznym skarbcu lub chronione przez zaawansowany system alarmowy i zakres procedur bezpieczeństwa.

Co wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru?

Niektóre pytania jakie należy zadać przy podejmowaniu decyzji pomiędzy sejfem w banku a w domu:

 • Jakie jest najbardziej bezpieczne miejsce w przypadku pożaru lub klęski żywiołowej?
 • Jeśli trzeba szybko dostać się do swoich kosztowności, co jest najwygodniejsze?
 • Co dzieje się z zawartością mojej skrzynki depozytowej jeśli bank splajtuje?
 • Czy mój depozyt jest automatycznie ubezpieczony przez bank?
 • Co moja firma ubezpieczeniowa wolałaby dla mnie zrobić?
 • Jeśli płacę czynsz opłat na skrzynki depozytowej, czy jest to gwarancja że nie będę okradziony?
 • Co zrobić, jeśli nie mogę dostać się do mojego depozytu z powodu np choroby lub niezdolności do pracy? W jaki sposób można uzyskać dostęp do tego moja rodzina?

Lokaty bankowe gwarantują bezpieczeństwo gdyż spełniają rygorystyczne normy jakości, są stosunkowo tanie, w zależności od wielkości, a instalacja może być organizowane przez zespół renomowanych i doświadczonych ludzi. Trudno jest pokonać wygodę posiadania kosztowności pod kosztowności i pieniędzy w bezpiecznym środowisku banku.

Zainteresowanie kredytami

Ostatnimi czasy w naszym kraju zaobserwować można znaczące zainteresowanie zaciąganiem różnego rodzaju kredytów, co z pewnością wynika ze standardu życia, z którym mamy obecnie do czynienia. Niestety jakość życia naszych rodaków nie jest zachwycająca, a przez to coraz większa liczba osób musi decydować się na życie pod kreską w ciągłym długu, ponieważ tylko wtedy możliwe będzie godziwe życie.

Niestety dzisiejsze czasy pokazują jak trudno jest się utrzymać, zwłaszcza że ceny z którymi mamy do czynienia są na tyle wysokie, że coraz większą liczbę osób w naszym kraju najzwyczajniej w świecie nie stać na to, by móc sobie pozwolić na życiowe przyjemności, nie mówiąc już o wielkich wydatkach, na które obecnie stać tylko najbogatszych. Dlatego też w naszym kraju tak dużym zainteresowaniem cieszą się różnego rodzaju kredyty, które w pewnym stopniu umożliwiają życie na pewnym poziomie, jednak z drugiej strony zauważyć trzeba że w inny sposób nie da się godziwie żyć w naszym kraju, w którym niestety wydatki są coraz wyższe.

Godziwe życie

Każdy z nas marzy o tym, by zarabiać jak największe pieniądze oraz żyć na pewnym wysokim standardzie przez całe życie. Takich osób rzecz jasna jest bardzo dużo, jednak ogromna większość z tych osób poprzestać musi tylko i wyłącznie na marzeniach, które nigdy się nie spełniają. Niestety bardzo duża część społeczeństwa w naszym kraju narzeka na brak środków do życia, przez co utrzymanie się każdego miesiąca graniczy z cudem. Jesteśmy jednym z najbiedniejszych państw w Unii Europejskiej i to przede wszystkim widać po jakości oraz standardzie życia naszych rodaków, który nie jest zbyt wysoki, a są takie jednostki w naszym kraju, które żyją tylko i wyłącznie z zasiłku co pokazuje w jakim miejscu znajduje się nasz kraj pod względem finansów.

Jest to ogromny problem, z którym nie ma jak sobie poradzić, zwłaszcza że rząd zamiast wspomagać naszych rodaków poprzez miejsca pracy zajmuje się obecnie łataniem dziury budżetowej, która pogrąża finansowo nasz kraj. Niestety nie ma co liczyć na poprawę tej sytuacji w najbliższych kilku latach przez co niestety bieda w naszym kraju w dalszym ciągu będzie mieć miejsce.

Wszechobecna bieda

Coraz większa liczba osób w naszym kraju żyje w biedzie i jak pokazują statystyki procent takich osób jest coraz wyższy przez co niestety nasz kraj pogrąża się finansowo co jest zresztą zauważalne gołym okiem. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę poziom życia naszych rodaków z francuzami czy Niemcami, to niestety bardzo szybko przekonalibyśmy się oraz upewnili, że naszemu państwu brakuje jeszcze wiele do krajów z zachodniej Europy, które według statystyk wyprzedzają nasz kraj o kilkadziesiąt lat pod względem postępu gospodarczego. Widać to także na przykładzie finansów, które w naszym kraju są w opłakanym stanie, a na zachodzie Europy przykładowo w Niemczech są bardzo dobre, co widać przede wszystkim po standardzie życia ludzi w tym kraju, gdzie zarobki są wysokie, a przy tym także poziom zadowolenia mieszkańców. Oczywiście każdy kraj w Unii Europejskiej boryka się z różnego rodzaju problemami i nie omija to także naszego kraju, którego głównym problemem jest oczywiście szeroko rozumiana kwestia finansowa, ponieważ poziom życia polaków jest znacznie niższy niż Niemców czy też Francuzów, którzy zarabiają znacznie lepiej niż nasi rodacy.

Dogonić Europę

Każda kolejna ekipa rządząca obiecuje nam poprawę jakości życia, która przede wszystkim ma się wiązać z lepszymi zarobkami oraz podniesieniem standardu życia, który ma mniej więcej nawiązywać do tego z którym spotkać się możemy między innymi w Niemczech, Francji czy też Wielkiej Brytanii. Jednak to wszystko to tak naprawdę mrzonki, z którymi żadna ekipa rządząca w naszym kraju sobie nie radzi, a powodem tego jak zwykle są finanse, których w naszym kraju rzecz jasna brakuje przez co poziom życia naszych rodaków pozostawia bardzo dużo do życzenia.

Niestety finanse w naszym kraju z roku na rok wyglądają coraz gorzej przez co niestety stajemy się coraz biedniejszym krajem, który ma ogromne problemy z finansami oraz załataniem dziury budżetowej, która jest coraz większa. Przy okazji finansów pojawia się w naszym kraju kolejny problem, którym rzecz jasne jest kwestia związana z zatrudnieniem, którego nie przybywa, a wręcz dochodzi do sytuacji w której wielu naszych rodaków traci dotychczasowe miejsca pracy przez co niestety pojawiają się problemy finansowe w coraz większej liczbie rodzin z naszego kraju.

Ostateczny wybór kredytu gotówkowego

Dziś o kredytach gotówkowych mówi się bardzo dużo i ten fakt absolutnie nie powinien nikogo zaskakiwać. Trudno jest przecież przejść tak obojętnie kiedy usługa finansowa i to naprawdę atrakcyjna, jest na wyciągnięcie ręki. Rzecz jasna podstawą jest wcześniejsza analiza, zawsze gdy mowa jest o pieniądzach to właśnie bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę. Pośpiech jedynie, co to może wszystko zepsuć i narazić osobę zainteresowaną na nie małe problemy. Źródeł informacji jest pod dostatkiem, każdy kredyt gotówkowy zaprezentowany jest w sposób zrozumiały, co też oznacza, iż wymagający klienci również mają szansę znaleźć coś dla siebie. Kredytów gotówkowych jest ogromna ilość, lecz też nie można stwierdzić, że każdy jest taki godny uwagi. Oferta zależy od potrzeb klienta, każdy ma przecież indywidualne oczekiwania i tym właśnie należy się kierować. Budujące jest to, że w ogóle można korzystać z takich propozycji bez najmniejszego problemy. Wiadomości są ogólnodostępne i nic nie stoi na przeszkodzie, by je właśnie pochłonąć. Kredyt gotówkowy, bardzo ciekawa inwestycja, godna rozsądnej analizy, przydatne materiały znajdziesz również na http://www.bankowastrefa.com.pl/.

Zaleca się pamiętać, że dobierając którąś ofertę finansową automatycznie osoba zainteresowana staje się kredytobiorcą. Zobowiązana jest do przestrzegania warunków ustalonych w umowie.

Wspomnieć jest warto o kredycie gotówkowym na dowolny cel, który cieszy się ogromną popularnością wśród klientów. Zapewne tak jest gdyż, zapewnione są komfortowe warunki użytkowania. Istotne dla banku jest to, by klient w odpowiednim terminie dostarczył wymagane dokumenty wiarygodności. Jest to weksel in blanco, poręczenie osób trzecich, jak też zaświadczenie o ubezpieczeniu. Starsi również jak najbardziej mogą decydować się na kredyt gotówkowy na dowolny cel, bo przecież nie ma żadnych wytycznych dotyczących wieku. Senior musi tylko zaprezentować ostatni wycinek emerytury jak też zaświadczenie z ZUS, by bank miał z czego obliczyć kwotę. To jak wyda się uzyskane środki zależy tylko i wyłącznie od osoby zainteresowanej i jej podejścia do pieniądza. Karta kredytowa również budzi ogromne zainteresowanie, ponieważ w tym przypadku zapewniona jest ochrona własnego mienia. Środki przelane są na podane konto, ale właściciel może nimi dysponować tylko w określonej dziennej kwocie. Ten limit jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie zawsze obiektywnie potrafią spojrzeć na pieniądze i jednego dnia mogą wydać za dużo. Oferta ta jest preferowana przez wielu klientów, którzy do finansów mają słabość. Karta kredytowa, o czym również warto jest wspomnieć, jest tania w utrzymaniu, a więc propozycja ta jest jak najbardziej godna polecenia. Przy kredycie na rachunek bieżący oszczędza się sporo czasu przez istniejące już konto. Wykorzystuje się ten rachunek, który oczywiście najpierw sprawdzany jest przez bank. Kiedy jest wszystko w porządku i dany klient nie ma żadnych zadłużeń, śmiało może czekać na gotówkę.

Dlaczego bierze się kredyt?

Powodów, dla których bierze się kredyt, jest całkiem sporo. Zwykle jednak nie dzieje się tak, że bierzemy taki całkiem bez powodu. Zawsze musimy mieć jakąś motywację, bo gdyby jej nie było, kredyt przecież nie byłby nam w zasadzie potrzebny. Najczęstszych przyczyn brania kredytu jest jednak nie aż tak sporo. Zwykle motywacje się powtarzają, dlatego – gdyby ktoś pytał, dlaczego bierze się kredyt – da się bez problemu udzielić w miarę kompletnej odpowiedzi, takiej, która będzie dotyczyła rzeczy najistotniejszych. Dlaczego zatem ludzie decydują się na wzięcie kredytu gotówkowego?


Coś jest bardzo potrzebne

Przede wszystkim pojawia się jakaś paląca potrzeba. Może to być rzecz drobna, taka chociażby jak lodówka, ponieważ poprzednia się zepsuła i trzeba szybko ją wymienić. Może też być rzecz zdecydowanie większa, chociażby taka jak nowy samochód. Czy bez samochodu nie da się żyć? Da się, choć wszystko zależy tak naprawdę od sytuacji i od tego, co się w życiu robi. Czasem, wtedy kiedy pracuje się, jeżdżąc autem, posiadanie pojazdu jest rzeczą niezbędną. Jeśli natomiast nie dysponuje się od ręki określoną ilością gotówki, najlepiej jest w takiej sytuacji po prostu zdecydować się na wzięcie kredytu.

Chce się podwyższyć standard życia

Czasem natomiast nie ma się jakiejś bardzo dużej potrzeby, jak ta, która wynika z faktu, że coś się zepsuło albo coś jest niezbędne do tego, abyśmy mogli na przykład spokojnie pracować. Czasami po prostu chcielibyśmy podwyższyć standard życia. Jeśli zaś jest to możliwe właśnie dzięki wzięciu kredytu i dokonaniu określonego zakupu za gotówkę, jaką otrzymamy dzięki temu właśnie kredytowi, decydujemy się na jego zaciągnięcie. Powody, aby wziąć kredyt mogą być więc różne, jednak podstawowe są właśnie te dwa. Albo coś jest bardzo potrzebne, albo chce się podwyższyć standard życia. Na przykład na kredyt bierze się większe mieszkanie – robi się to często zanim na świecie pojawi się więcej dzieci, ale myśli się o wszystkim już wcześniej bardziej przyszłościowo. Co więcej, można także patrzeć na to z perspektywy takiej, że jakakolwiek zmiana wprowadzona dzięki kredytowi, jest również znaczącą inwestycją. Znaczy to tyle, że im więcej zainwestujemy, tym bardziej nam się to w końcu w przyszłości zwróci.

Kredyt na remont mieszkania

Od czasu do czasu wiadomo, że trzeba te nasze wnętrza odświeżyć, by powróciły ich dane wspomnienia. Niestety ale nie zawsze jesteśmy w stanie odłożyć pieniądze właśnie na ten cel. Można więc będzie już od samego początku obliczyć zakres prac jakie będą w związku tym wykonywane, by można było ocenić jaką sumę pieniędzy będzie można na coś takiego przeznaczyć. Początkowo wiele osób nie bardzo podejmuje właśnie ten temat, co więcej w dużej mierze obawiają się że to wszystko wyniesie o wiele więcej niż początkowo zaplanowali. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że to od nas samych będzie zależało jaką kwotę będziemy chcieli przeznaczyć oraz ile z niej zdołamy sami uzbierać. Wiadomo, że jeśli bierzemy kredyt na określony cel, to jednak będzie to miało duże znaczenie. Wejdź na http://www.gadanie-o-finansach.pl żeby się dowiedzieć jak najtaniej wyremontować mieszkanie.

Dzięki temu można będzie określić jaka suma będzie nas w pełni satysfakcjonowała. Wiadomo, że zawsze można będzie mieć jakiś zapas, ponieważ dzięki temu można będzie zabezpieczyć się na nieprzewidziane wydatki. Z drugiej jednak strony, jeśli zlecimy wykonanie firmie,. To przecież na podstawie kosztorysu, co będzie oznaczało, że remont mieszkania zamknie się w danej granicy cenowej. Wiadomo, że każdym jakieś swoje oczekiwania co do efekty końcowego, jednocześnie należy wiedzieć, że to my sami decydujemy na jakie zmiany się zgadzamy, a na jakie nie. Nie zawsze musi to być remont generalny, ponieważ jak wiadomo, że w dużej mierze często chodzi o sami odświeżenie wnętrz.

Z pewnością dla wielu osób zaskoczeniem wyda się to, że remontowanie wnętrz wcale nie musi być drogie. Wiele zależy od firmy na jaką się zdecydujemy, zakresu prac, oraz materiałów jakie zostaną użyte. Koniecznie więc należy o tym pomyśleć w niedalekim czasie by można było później na coś się zdecydować. Wiadomo, że każde mieszkanie od czasu do czasu wymaga nakładu pieniężnego, na co należy zwrócić swoją uwagę. Jednocześnie musimy wiedzieć, że część z tych pieniędzy można będzie odłożyć każdego miesiąca. Nie każdy może odłożyć sporą sumę, ale jednak coś uda się zawsze zaoszczędzić. Dlatego warto jest o tym pamiętać, by w późniejszym czasie wprowadzić to w życie.